ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Yurtdışı Eğitiminin Tanınması


Giden Öğrenciler

Tam akademik tanınma Erasmus programında, öğrenci hareketliliğinin temel koşuludur. Tam akademik tanınma, anlaşmalı öğrenim programının içeriği farklılık gösterse bile, yurt dışında görülecek eğitim döneminin (sınavlar ve diğer değerlendirme yöntemleri dahil) öğrencinin kendi üniversitesindeki eğitim (sınavlar ve diğer değerlendirme yöntemleri dahil) dönemi yerine sayılmasıdır. Alınan eğitimin tanınması için; öğrenci, ev sahibi kurum ve misafir kurum arasında üç taraflı bir öğrenim anlaşması (LA) yapılır. Değişim süresi boyunca öğrenci, bu anlaşmaya bağlı kalmak zorundadır. Ancak öğrenci gerekli başarıyı elde edemediğinde veya ön koşulları sağlamadığında tanınma sağlanmaz.

Öğrenim anlaşması; alınacak dersler, bu dersler başarılı şekilde tamamlandığında kazanılacak AKTS kredileri ile ev sahibi kurum, misafir kurum ve öğrenci onayını içermektedir. Bir diğer AKTS belgesi olan transkript ise öğrencinin başarılarını kapsamlı olarak gösterir, bir kurumdan diğerine kolayca aktarılabilir ve rahatlıkla anlaşılabilir. Tanınma Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) ise öğrencilere yurt dışında almış oldukları eğitimin kendi okullarında kabul edilmiş olduğunu gösterir. Transkriptte yer alan dersler, (öğrenim anlaşması ilgili yönetmeliğe uygun olarak değiştirilmiş olmadığı sürece) daha önce öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerden farklı olmamalıdır. Öğrencinin AKTS notları ve kredileri, tanımlanmış dönüşüm adımları takip edilerek GTÜ’ye aktarılır.

Aşağıdaki tablo GTÜ'den giden öğrenciler için kullanılacak not dönüşümünü göstermektedir:

ECTS NOTU KARŞILIK GELEN GTÜ HARF NOTU KARŞILIK GELEN SAYISAL NOTU
A AA 4,00
B BA 3,50
C BB 3,00
D CB  2,50
E CC 2,00
FX DC 1,50
DD 1,00
F FD 0,50
FF 0,00
NA (Lisansüstü) / VF (Lisans) = NA (Devamsız Başarısız)

AKTS kredileri, bölüm koordinatörü ve fakülte yönetim kurulu tarafından içerikler, ev sahibi üniversiteden alınan her dersin öğrenme çıktıları ve ödevleri göz önünde bulundurularak GTÜ not sistemine aktarılır. Bu sürecin sonunda, misafir kurumdan alınan dersler orijinal isimleri ve kod numaralarıyla transkriptte yer alır. Hareketlilik sürecinde öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmalar da GTÜ tarafından düzenlenecek olan ‘Diploma Eki’nde açıkça belirtilir.

Gelen Öğrenciler

Gelen öğrencinin üniversitesi, öğrenci başvuru formu, öğrenim anlaşması ve transkript belgelerini GTÜ’ye gönderir. Bölüm Erasmus koordinatörü bölüm içerisinde değerlendirdikten sonra Erasmus Ofisiyle işbirliği içerisinde başvuruyu kabul eder. Erasmus Ofisi, onay kararını başvuruyu yollayan üniversiteye “Kabul Mektubu” yazarak bildirir.

Değişim öğrencisi GTÜ’ye geldiğinde, bölüm koordinatörüyle birlikte “Öğrenim anlaşması”nı kontrol eder ve gerekirse değişiklik yapar. Eğer herhangi bir değişiklik yok ise, anlaşmanın son hali, onay için öğrencinin okuluna gönderilir.

Değişim süreci sona erdiğinde, öğrenciye GTÜ’de tamamlamış olduğu çalışmaları gösteren transkripti verilir. Transkriptte alınan dersler, kazanılan krediler, notlar ve AKTS karşılıkları yer alır. Ayrıca, değişim programının sona ermesinin ardından, bir ay içerisinde “Katılım Sertifikası” gönderilir. Öğrencinin üniversitesi de akademik tanınma sürecinde bu transkripti kullanır.

-->