ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK


Nanoteknoloji Enstitüsü’nde, bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan GTÜ’nün misyon ve vizyonu doğrultusunda, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmekte, lisansüstü eğitim yüksek lisans düzeyinde verilmektedir.

Yüksek Lisans tezleri deneysel veya teorik modelleme alanında olmakla beraber, daha çok endüstriye yönelik tez çalışmalarının yapılması teşvik edilmektedir. Bu amaçla özel sektörde çalışıp yüksek lisans yapan öğrenciler tez çalışmalarını çalıştıkları firmalardaki bir problemin çözülmesi konusunda da yapabilmektedirler.

Bu amaçla kurulan araştırma laboratuvarlarında;

 • Nanoyapılı çok katlı manyetik malzemeler, mıknatıslanmanın elektrik alanla kontrolü, planar Hall etkisi tabanlı biyosensörler,
 • Temiz yakıt uygulamaları için katalizör geliştirme (yakıt pilleri, biyokütle valorizasyonu, Fischer-Tropsch prosesi), nanoparçacık sentezi, yüzey kimyası çalışmaları, kemosensörler, elektron/enerji transferi,
 • Lityum-iyon bataryalar, Lityum-sülfür bataryalar, sodyum-iyon bataryalar, sulu elektrolit bataryalar, Hidro/Solvotermal karbonizasyon, elektrot malzemeler,
 • UHV şartlarında katı malzemelerin yüzeyinden 10 nm derinliğe kadar olan bölgenin elektronik, yapısal ve kimyasal karakterizasyonlarının yanı sıra yüzey geliştirilmesi,
 • Epitaksiyel ve poli kristal yapılı tek veya çok katlı ultra ince film geliştirme
 • Çok katlı kompozit filmler ve metalik heterokatalizör yüzeyler üzerinde yapılan çalışmalar ile Manyetik uygulamalara ve Yakıt hücrelerine yönelik temel çalışmlar gibi mesleğin modern konularında çalışmalar yapılmaktadır.
 • Sensörler,
 • Lineer ve Nonlineer Optik alanlarındaki araştırmalarıyla uluslar arası atıf indekslerince (SCI) tanınan dergilerde yaptığı yayınlarla ciddi uluslar arası başarılara imza atmıştır.

NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI YAPILAN GTÜ LABORATUVARLARI:

 • Nanokataliz ve Temiz Enerji Teknolojileri Laboratuvarı (Nanoteknoloji Enstitüsü)
 • Ağır Hidrokarbon Atıklarının Geri Kazanımı Laboratuvarı (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü)
 • Batarya Araştırma Laboratuvarı (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü)
 • Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) Laboratuvarı (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü)
 • Hidrojen Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü)
 • Katı Oksit Yakıt Hücresi Araştırma Laboratuvarı (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü)
 • Nanomanyetizma ve Spintronik (NASAM) Laboratuvarı (Fizik Bölümü)
 • Mikro/Nano Aygıt Üretim Laboratuvarı (Fizik Bölümü)
 • Yakıt Pili Araştırmaları Laboratuvarı (Nanoteknoloji Enstitüsü)
 • Yüzey Fiziği Laboratuvarı (Fizik Bölümü)
 • Fiziksel Özellikler Ölçüm Sistemi Laboratuvarı (Fizik Bölümü)
 • MOKE Laboratuvarı (Fizik Bölümü)
-->