ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Çevre Mühendisliği


1994 yılında kurulan GTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırma faaliyetlerini Çayırova Yerleşkesinde sürdürmektedir. Sadece yüksek lisans vedoktora eğitimi verilen bu yüksek ihtisas kurumunda çevre kirliliği ve kontrolü konularında kapsamlı ve ileri derecede araştırma faaliyetleri sürdürülmekte ve ülke sanayimizin karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler geliştirilmektedir.

Başlıca çalışma alanları:

  • Biyoteknoloji,
  • Membran Teknolojileri,
  • Ozonlama,
  • İleri Oksidasyon,
  • Elektro Kimyasal Prosesler,
  • Çeşitli Fizikokimyasal Su, Toprak Ve Hava Arıtma Teknolojileri
  • Doğal Kaynakların Yönetimi Ve Modellemesi olarak sayılabilir.

Toplam 6000 m2'lik kapalı alana sahip modern bölüm binamızda 7 adet araştırma ve 3 adet akredite analiz laboratuarı bulunmaktadır. Analizlerin büyük bir kısmı için laboratuarlar, TÜRKAK akreditasyonuna sahiptir.

  • Araştırma laboratuarları yapılan araştırmalar çerçevesinde donatılmış olup laboratuar ve pilot ölçekte sistemler ile çeşitli analizlerin gerçekleştirildiği modern ölçüm cihazlarını barındırmaktadır.
  • Akredite analiz laboratuarlarımızda ise su, atık su, deniz suyu, çamur, kül, toprak ve dış-iç ortam havası numunelerinin analizleri yapılmaktadır.

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) yeterlilik belgesine sahip olan bölümde ÇED ve Ön ÇED raporları hazırlanabilmekte, atıksu arıtılabilirlik çalışmaları, arıtma tesisi projeleri, arıtma tesisi işletilmesi konuları ile çevre yönetimi, çevre envanteri ve ISO 14001 konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

-->