ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri


Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Kartoğrafya ve Kamu Ölçmeleri olmak üzere 5 Ana Bilim Dalından oluşan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü, 1996 yılında kurulmuş olup 2011 yılında GTÜ Çayırova Kampüsüne taşınmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında "Yüksek Lisans ve Doktora" seviyesinde eğitim-öğretim devam etmektedir.

Günümüzde mühendisler karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için daha fazla bilgiye ve teknolojik araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olan öğrencilerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama, global konum belirleme (GPS) gibi mesleki alanlarda güncel teknolojiler hakkında ihtiyaç duydukları profesyonel bilgiyi öğretmek, teorik ve pratik bilgilerini arttırmalarına yardımcı olmak bölümün ana hedefidir.

Bölümde, bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan GTÜ`nün misyonu doğrultusunda, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmekte, lisansüstü eğitim bu faaliyetlerle desteklenmektedir. Bu amaçla kurulan araştırma laboratuarlarında yapılan çalışmalarla, teori ile pratiği bütünleştiren, alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi, bununla birlikte bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bölümün araştırma laboratuarları şunlardır;

  • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZALCBS) Laboratuarı
  • Fotogrametri Laboratuarı
  • Jeodezi Laboratuarı
  • Kamu Ölçmeleri Laboratuarı

Bölüm laboratuarlarında; GPS ölçü aletleri, total station aletleri, nivolar ve fotogrametrik analitik stereoplotter ile çok sayıda bilgisayar ve yazılım bulunmaktadır.

-->