ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Deprem ve Yapı Mühendisliği


GTÜ Deprem ve Yapı Mühendisliği bölümü, deprem mühendisliği, jeoteknik mühendislik, yapısal analiz ve tasarım alanlarında ileri düzeyde eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Bölümün hedefi; ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek yeni nesillerin yetiştirilmesi, lisans eğitimi almış uzmanların teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve Türk ekonomisine katkısı olan girişimcilerin Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesidir.

İnşaat mühendisliğindeki yeni gelişmelerin takip edilmesi ve bu gelişmelerin eğitim niteliğine yansımasının yanında anabilim dalındaki öğretim elemanlarının akademik gelişmelerini sağlayan bilimsel araştırmalara önem vermesi amaçlanmaktadır.

Bölümde;

  • Performansa Dayalı Tasarım,
  • Yapıların Sismik Değerlendirmesi,
  • Deprem Mühendisliği,
  • Çelik Yapıların Sismik Performansı,
  • Sonlu Elemanlar Yöntemi,
  • Yapıların GPS'ye Dayalı Gerçek Zamanlı İzlenmesi,
  • Kuvvetli Yer Hareketi Çözümlemesi,
  • Deprem Erken Uyarı Sistemi ve Algoritmaları konularında çalışmalar yapılmaktadır.
-->