ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak misyonumuz, mezunlarımızı İnşaat sektörüne yön veren, mühendislik ilke ve etiğine uygun, teknolojiyi kullanabilen ve aktif takip edebilen, vizyoner bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaçla, zenginleştirilmiş lisans eğitimi ile başlayan sürecimiz yüksek lisans ve doktora programları ile araştırma ve bilimsel katkı üretmeye yönelik bir çizgide şekillenmektedir.

İnşaat Mühendisliği Lisans Programının amacı; inşaat mühendisliğinin temel ilkelerini, kavram ve yöntemlerini, standartlara uygun, güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir yapılar tasarlamakta ve inşa etmekte kullanabilen, deprem öncesi ve sonrasında deprem hasarlarının azaltılması konularında bilgi sahibi, yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve uygulamada kullanımlarını sağlayabilen mühendisler yetiştirmektir. Araştırma ve ilgi duyduğu alana yönelmek isteyen öğrencilere seçmeli ders paketleri sunularak, lisansüstü çalışmaları için temel hazırlamaktadır. Disiplinlerarası çalışmaları destekleyen ve buna zemin hazırlayan lisans ders kataloğu ile lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim ve öğretim programı yürütmektedir. %100 İngilizce eğitim dilindeki ders müfredatı tasarım derslerinden, mühendislik ekonomisine kadar geniş bir yelpazede ders içermekte olup yazılım dersleri ile de desteklenmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünde, aşağıdaki disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

  • Yapı Mühendisliği 
  • Geoteknik Mühendisliği
  • Deprem Mühendisliği
  • Kıyı Mühendisliği
  • Ulaştırma 
  • Hidrolik
  • Yapı Malzemesi
  • Yapım Yönetimi 
  • Mekanik 
-->