ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Metroloji


Ana ilke ve konularını Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fizik Bölümü ve TÜBİTAK UME’nin katkılarıyla oluşturulan Metroloji Yüksek Lisans Programı Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı altında açılmıştır.

Metroloji alanında üstün nitelikli uzman araştırmacılar yetiştirmek ve ölçüm standardizasyonu konusunda disiplinlerarası araştırmalar yürütülmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen program, ülkemizin öncelikli araştırma konularından olan nanoteknoloji, biyomedikal mühendislik, yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarında kullanılan ölçüm tekniklerini kapsamaktadır.

Bu yeni programın fizik, kimya, biyoloji, gibi temel bilimlere ve fotonik, elektronik ve malzeme bilimleri gibi mühendislik bilimlerine dayanan disiplinlerarası bir eğitim olanağı sağlaması hedefleniyor.

2016 yılı Bahar döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek olan Yüksek Lisans Programı’nda ilk dönem 8, toplamda 14 ders açılacaktır. İçerikleri, alanlarında uzman GTÜ öğretim üyeleri ve TÜBİTAK UME araştırmacıları tarafından hazırlanmıştır.

Program kapsamında TÜBİTAK UME araştırmacıları öğrenciler için eş tez danışmanlığı yapabilecek ve öğrenciler TÜBİTAK UME laboratuvarlarından yararlanabilecektir.

-->