ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Matematik


Matematik, bilim ve teknoloji için kaçınılmaz bir araç; araştırma ve geliştirme süreçlerinin en önemli girdisidir. Fen bilimleri ve mühendislikten sosyal bilimlere kadar hemen her konuda sorunların çözülmesine yönelik gerekli araçları sunar. Modern teknolojiyi yakalamak için çaba sarf eden ülkemizde matematik alanındaki kalifiye mezunlara büyük ihtiyaç vardır.

GTÜ Matematik bölümü, gerek matematik eğitimi gerekse soyut ve uygulamalı matematik araştırmalarını bünyesinde barındırmaktadır. Bölüm, farklı akademik geçmişe sahip geniş bir yelpazedeki öğrencilerine lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Matematik Bölümü uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, yüksek standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim vererek matematiğin her alanında bilim adamı yetiştirmek ve enstitümüzün diğer bölümlerine ders ve danışmanlık bazında destek verme amacındadır.

Matematik bölümündeki ana bilim dalları şöyledir:

  • Uygulamalı Matematik
  • Cebir ve Sayılar Teorisi
  • Topoloji
  • Geometri
  • Matematiğin Temelleri ve Lojik
  • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
-->