ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Moleküler Biyoloji ve Genetik


1994 yılında kurulan, eğitim-öğretim faaliyetlerine Yüksek Lisans Programı ile başlayan, 2004 yılından bu yana Doktora Programı da yürütülen Biyoloji Bölümü, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Lisans Eğitim Programı başlatmıştır.

Kuruluş amaçları ve yaşam bilimlerindeki açılımlar doğrultusunda moleküler biyoloji, moleküler mikrobiyoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki çalışmalara ağırlık verecek şekilde yapılanan bölümün ismi de aynı yıldan geçerli olmak üzere Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Bölümde yürütülen araştırmalar GTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri ve TÜBİTAK projeleri çerçevesinde desteklenmektedir.

Çalışma Alanları:

  • Moleküler Hücre Biyolojisi
  • Bitki Biyoteknolojisi ve Moleküler Genetiği
  • Mikrobiyoloji
  • Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji
-->