ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı, Tezli-Tezsiz Biyoteknoloji Yüksek Lisans programı, Biyoteknoloji Doktora programı ve Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora programı ile hizmet vermektedir.

TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015-2018 Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu “biyoteknolojialanında teknolojik bilgi düzeyini ve katma değerli üretimi arttırarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak” olarak, genel amacı ise “biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kapasitesini geliştirerek ülkemizi teknoloji geliştirebilen, yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen çekim merkezi haline getirmek” olarak belirtilmiştir. Yine bu strateji ve eylem planında, Sağlık Biyoteknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji ve Endüstriyel Biyoteknoloji üç temel stratejik sektör olarak belirlenmiştir.

Enstitümüz, misyon ve vizyonu doğrultusunda hazırlamış olduğu lisansüstü programlarında, “yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen” mezunlar yetiştirmeyi, araştırma faaliyetleri yürütmeyi ve yeni ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Biyoteknoloji Enstitüsü lisansüstü programlarında öğrencilere medikal biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji ve sentetik ve sistem biyoteknolojisi olmak üzere dört farklı uzmanlaşma alanı seçeneği ve bu alanların her biri için ayrı ayrı güçlü ders havuzları sunulmaktadır. Programlar, mezunlarının biyogirişimciler olmasını hedeflediğinden, Zorunlu Biyoteknoloji ve Seçmeli Biyoteknoloji (dörtopsiyonda) ders havuzlarının yanısıra, Zorunlu Biyogirişimcilik ders havuzu da içermekte, böylece bu programlardan yetişen öğrencilerinülkemizin biyoteknoloji alanında Ar-Ge kapasitesini geliştirecek donanımda olmaları hedeflenmektedir. Bu programlar ile ayrıca şirketlerin ihtiyaç duyduğu, yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilecek nitelikteki işgücünü yetiştirmek ve böyle ürünlerin geliştirilmesine yönelik, uzun soluklu,üniversite-sanayi işbirliği içeren rekabetçi proje ve araştırmalar yapılması planlanmaktadır.

-->