ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Yer Bilimleri


Doğal kaynaklarımızın en az düzeyde etkilenmesini sağlayacak koruma kullanma dengesini gözeten sürdürülebilir kullanmayı hedefleyen bir çevreci bakışla Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü (GTÜ-YDBE) 21 Ekim 2014 tarihinde 6562 no.lu kanun ile kurulmuştur. Enstitü gerekli altyapı ve personel çalışmalarını tamamlayarak 2018 yılı ağustos ayında Çayırova kampüsünde aktif çalışmalara başlanmıştır.

Enstitünün araştırma alanı tüm yeryüzünü kapsamaktadır. Bununla birlikte enstitüde yürütülen çalışmalarda denizler de dahil olmak üzere su kaynakları odak noktasını oluşturmaktadır. Doğal afetlere karşı dayanıklılık oluşturmak için uygulanabilir, bilimsel temelli, insan merkezli çözümler geliştirmek için dünya ve insan sistemlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve gezegenimizin en acil çevresel sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Başlıca çalışma alanları;

  • Yerüstü ve yeraltı sularının kalite ve miktar açısından izlenmesi

  • Akarsularda sediment kalitesi izleme

  • Nütrient ve ağır metal kirliliğinin su havzalarına etkisinin araştırılması

  • İklim değişikliğinin su havzalarına etkisinin araştırılması

  • Arazi kullanım değişimlerinin su havzalarına etkisinin araştırılması

  • Maden sahalarının su havzalarına etkisinin araştırılması 

  • Deniz ve göllerde ekolojik değişimlerin izlenmesi

  • Deniz ve göllerde sediment kalitesinin izlenmesi

Yer ve Deniz Bilimleri Araştırmaları Yapılan GTU Laboratuvar Cihazları;

  • Çevre, Petrol, Kimya, Metalürji, Maden, Jeoloji, Çimento, Sağlık, Tıp, Biyoloji, Gıda örnekleri içerisindeki ağır metal ve elementel analizler için ICP – OES, AAS (Alevli), Graphite – Furnace ve ayrıca spesifik elementlerin analizi için Hidrür Sistem mevcuttur.

  • Enstitümüz kapsamında yapılan/yapılacak saha çalışmaları için tercih edilen modeller; ANFIS, ANN, ArcGIS, Surfer, WRF gibi modellerdir.

-->