ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Mimarlık


2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimine başlanan bölümün;

Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çevresel, toplumsal ve mimari sorunları belirleyerek akılcı çözümler üretebilen mimar yetiştirecek çağdaş bir mimarlık eğitim modelini sürdürmek ve araştırma - uygulama alanlarında etkin konumda olmaktır.

Misyonu

Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, formasyonuyla ulusal kimliğini küresel ölçekte tanımlayabilen, bilgiyi sorgulayan ve kullanabilen, bağımsız ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, günümüz mimari sorunlarına akılcı çözümler üretebilen, toplumsal ve çevresel bilinci oluşmuş araştırmacı meslek insanları yetiştirmektir.

Bölümde, Bina Bilgisi (Mimari Tasarım), Yapı Bilgisi, Fiziksel Çevre Denetimi, Restorasyon, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalları yer almaktadır.

Kentsel çevrelerin mimarlık eğitiminin en temel ve en doğal laboratuarı olduğu düşünülerek lisans öğrencileri için çok sayıda teknik gezi düzenlenmekte, konusunda uzman profesyonel meslek insanları ve akademisyenler davet edilerek deneyimlerini söyleşiler, jüriler ve workshoplar aracılığıyla paylaşmalarını sağlamak için eğitim ortamları oluşturulmaktadır. Bölümün uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında anlaşmaları ve OIKODOMOS Virtual Campus Projesi kapsamında ortaklığı bulunmaktadır.

-->