ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Mimarlık


Mimarlık alanındaki sorunların farklı bakış açıları ile irdelenebilmesi; mimarlığa ilişkin disipliner problemler karşısında çeşitli alternatif çözümler üretilebilmesi; beşeri bilimler - sosyal bilimler - doğa bilimlerinin arakesitlerinden yola çıkarak disiplinlerarası araştırmaların önerilmesi-yürütülmesi; kuram ve uygulama arasındaki etkileşimin değerlendirilebilmesi; birbirinden farklı araştırma-yaklaşım ve yöntemlerin disiplinlerarası ilişkiler ekseninde kullanabilmesi, Mimarlık doktora programının hedefleri arasında yer almaktadır.

Doktora programında, tasarım - kuram - eleştiri ve uygulama konusunda farklı yaklaşımların, stratejilerin, modellerin geliştirilmesi; bellek - imge - kimlik - etik - estetik konularının güncel dinamikler çerçevesinde tartışılabilmesi; insan - çevre ilişkilerinin disiplinler arası yapısının sorgulanabilmesi; mimarlık eğitimine ve mimarlık bilgisinin üretimine ilişkin yeni stratejilerin geliştirilebilmesi; gelecek yaşam çevreleri için öncü olabilecek, olası düşünce ve bilginin üretilebilmesi amaçlanmaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programında öncelikli olarak çalışma yürütülecek alanlar; Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi, Restorasyon, Mimarlık Tarihidir. Program, Şehir Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümleri ile disiplinlerarası çalışmalar ve projeler yürütme potansiyeline sahiptir.

Alt çalışma alanları;

 • Mimarlık Kuramı
 • Mimarlık Eğitimi
 • Çocuk ve Mekan
 • Mimarlıkta Psikoloji ve Psikometrik Araştırmalar
 • Eğitim Yapıları
 • Çevre Kültür Davranış Araştırmaları
 • Yapı Malzemesi
 • Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi
 • Yasam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Sürdürülebilirlik
 • Yapısal Atık Yönetimi
 • Yapı Üretim Teknolojileri ve Organizasyonu,
 • Tek Yapı Koruma ve Sit Koruma
 • Yeniden İşlevlendirme
 • Endüstri Mirası
 • 19. ve 20. yüzyıllar Mimarlık Tarihi Araştırmaları
 • Tarihi Yapıların Yapısal Analizleri ve Güçlendirme Yöntemleri
 • Deprem Tehlike ve Risk Analizi
 • Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemleri
 • Akıllı Şehirler
 • Kuvvetli Yer Hareketi Analizi
 • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 • Yığma ve Tarihi Yapıların Deprem Davranışı
 • Performans Analizi
 • Bulanık Mantık

konularında çalışmalar yapılmaktadır.

-->