ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Mimarlık


Programın amacı

Programın amacı öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu bağlamda mimarlık tezsiz (II. Öğretim) yüksek lisans programı aşağıda sıralanan alanlarda kendini geliştirmek isteyen meslek insanlarının beklentilerine cevap verebilecek bir eğitim programı sunması amaçlanmaktadır;

 • Özellikle profesyonel alanda faaliyet gösteren ve temel bilgi donanımına sahip adaylara, derinlemesine bilgi sahibi olmak istedikleri güncel uzmanlık alanlarında yoğun bir eğitim-öğretim sunmak,
 • Sahip oldukları uygulama bilgilerini destekleyecek kuramsal bilgi kazandırmak,
 • Değişen ve gelişen yapı teknolojileri hakkında bilgi vermek,
 • Yeni yapıların tasarım ve inşası için gerekli bilgi, beceri ve gelişmiş mesleki yetkinlikleri kazandırmak,
 • Farklı kültür ve bağlamlarda gelişen mimarlık düşüncesi ve uygulamaları hakkında bilgi vermek,
 • Bireysel gelişim için hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

Ayrıca bu programda öğrenci danışmanının onayıyla, Enstitü bünyesinde II. öğretim kapsamında açılan diğer tezsiz yüksek lisans programlarından ve lisansüstü programlardan ders/dersler seçebilir.

Programın hedef kitlesi

Lisansüstü eğitimi almak isteyen ancak mesai saatleri içerisinde bunu yapamayan;

 • Profesyonel olarak mimarlık mesleğini icra etmekte olan ve bu alandaki uzmanlığını derinleştirmek isteyen mimarlar,

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru koşulları

 • Programa kabul edilecek öğrencilerin dört yıllık Mimarlık lisans mezunu olmaları şartı aranır.
 • İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil notu aranmaz.

Adayların başarı durumları mülakat sonuçları değerlendirilerek belirlenir. Adayların mülakat başarı notunun en az 65 olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans derecesi almak için gerekli kriterler

 • Program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet seçimlik ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
 • Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve dönem projesi dersinin başarıyla tamamlanması gerekir.

Eğitim dili

Türkçe

Öğrenim süresi

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 12–(1) gereği; Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

-->