ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


Şehir ve Bölge Planlama; ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda "insan-mekan" organizasyonlarının düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve planlama için gerekli olan kararların üretilmesi sürecidir. Dinamik toplum yapısının hızlı ve doğru verilen kararlarla yönlendirilmesi, Şehir ve Bölge Planlaması’nın konusudur.

GTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümündeki çalışma alanları şunlardır:
 • Bölge Planlama, Ulaşım Sistemleri ve Kentsel Ulaşım,
 • Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi,
 • Kentsel Ekonomi,
 • Mekansal Modelleme,
 • Politika Analizi,
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojilerinin Planlamada Etkin Kullanımı,
 • Kentsel Tasarım,
 • Peyzaj Planlaması ve Tasarımı,
 • Çevre-Sanayi İlişkileri,
 • Çevre Sorunları,
 • Planlamada Sürdürülebilirlik,
 • Endüstriyel Ekoloji,
 • Küreselleşme,
 • Stratejik Metropoliten Planlama,
 • Gayrimenkul Geliştirme,
 • Kira Tahmin Modelleri,
 • Kentsel Fonksiyonlar ve Kentsel Dönüşüm,
 • Arazi Kullanımı ve Ulaşım İlişkisi.
-->