ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Endüstri Mühendisliği


Gebze Teknik Üniversitesi’nin en yeni bölümlerinden biri olan Endüstri Mühendisliği Bölümü 2015 yılında kurulmuş olup, akabinde akademik kadrosunu oluşturmaya başlamıştır. Endüstri Mühendisliği Bölümü akademik politikasını iki başlık altında toplamıştır: eğitim ve araştırma. Eğitim kapsamında mühendislik ve yöneylem araştırmasının matematiksel temelleri ile başlayan sürekli öğrenme süreci, bir yandan bilginin güncel tutulmasını sağlayacak güçlü altyapıyı sağlarken diğer yandan sektörel yeniliklere yönelik özelleşmeyi sağlayan veri bilimi, ekonomi/finans, lojistik ve malzeme bilimi/modern üretim teknolojileri alanındaki derslerle mühendis adaylarını geleceğe hazırlamaktadır.

Bölgemizde güçlü bir şekilde var olan sanayi ve finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesine yönelik programlar oluşturularak gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde saygın bir bölüm olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bölümde lisans ve yüksek lisans programları sunulmakta olup doktora programının da açılması planlanmaktadır.

Bölümde öğretim üyelerinin teşkil ettiği çalışma alanları;

  • Ekonomi Finans
  • İleri Üretim Teknolojileri
  • Yöneylem Analizi
  • Tedarik Zinciri ve Lojistik
  • Veri Analitiği

gibi dünyada son derece popüler, ülkemiz sanayinde ise büyük teknoloji açığı olan konularda araştırma yapılmaktadır.

-->