ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

İşletme


GTÜ İşletme bölümü 1994 yılında kurulmuş olup, hem lisans hem de lisansüstü seviyede eğitim vermektedir. İşletme bölümünün sunduğu programlar, öğrencilerine eğitimlerini akademik geçmiş ve kişisel istekleri doğrultusunda şekillendirme fırsatı verecek çeşitliliktedir. Pek çok akademisyenin kuramsal ve bilişsel desteğini arkasına alan bölüm, sunduğu programlarda örgütsel konulara holistik bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.

Günümüzde kurumlar, örgüt yapıları arasındaki ilişkileri incelemek üzere güçlü bilişsel yapılara önem vermektedir. GTÜ MBA programı da bu doğrultuda global ekonomideki sorunlarla başa çıkmak için gerekecek rekabetçi strateji ve iş çevresinin özelliklerine yoğunlaşmaktadır.

İşletme bölümü öğrencileri özellikle şu alanlarda dersler almaktadır:

  • Liderlik ve stratejik yönetim,
  • Bireylerin örgütsel davranışları ve örgüt içindeki ekip ve ağların rolleri,
  • Bireylerin ve işletmelerin girişimci davranışları,
  • Örgütsel kuramlar ve temel örgüt fonksiyonları.
-->