ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Strateji Bilimi


Askeri kökenli strateji kelimesi, günümüzde gittikçe daha önemli ve karmaşık bir hal almıştır. GTÜ Strateji Bilimi bölümü de bu önem ve karmaşıklık temelinde strateji bilimi alanındaki kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999 yılında kurulmuştur.

Strateji Bilimi bölümünün amacı; bireylere yüksek lisans programı aracılığı ile bilim, teknoloji, örgüt ve toplum başta olmak üzere iş ve sosyal hayatı oluşturan bütün unsurlara karşı stratejik bilinç ve yaklaşım becerisi kazandırmaktır. Strateji bilimi, strateji belirleme sürecine holistik ve çok disiplinli bir bakış açısıyla yaklaştığı için bölüm öğrencileri, farklı alanlarda ilerlemeye teşvik edilmektedir.

Bölümdeki çalışmalar, eğitimin işlevselliğini artırmak, holistik bir strateji belirleme sürecinin kendine özgü niteliklerini daha iyi incelemek ve uzmanlaşma sağlamak amacıyla iki ana bilim dalı altında yürütülmektedir:

  • Yönetim Stratejileri
  • Bilim ve Teknoloji Stratejileri
-->