ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Girişimcilik ve yenilik yönetimi programı yarı zamanlı bir program olup; temel amacı, girişimcilik ve yenilik yönetimi ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin geleceğin girişimci ve KOBİ sahip/yöneticilerine aktarılmasıdır. Bu çerçevede verilecek dersler ve yürütülecek seminer ve projeler ile aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi istenmektedir:

  • Yeni iş fikri geliştirme ve iş kurma konularında potansiyel girişimcilere yol göstermek,
  • Potansiyel girişimciler ve KOBİ sahip/yöneticilerinde uzun vadeli planlama ve yenilik yönetimi konularında farkındalık yaratmak,
  • KOBİ’lerin mevcut ve potansiyel yönetsel problemlerinin çözümlerinde aktif rol almak,
  • Kuruluş misyonlarında KOBİ’leri destekleme görevi bulunan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile KOBİ sahip/yöneticilerini ortak platform ve projelerde buluşturarak kamu-üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek.
-->