ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı; YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2023-2024 Güz yarıyılında eğitim-öğretime başlamış olup GTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ulaşım Teknolojileri Anabilim Dalında yer almaktadır.

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde yapılandırılan programda, üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bölümlerini ve Mimarlık Fakültesi bölümlerini temsil eden meslek disiplinleri ile uyumlu çok disiplinli lisansüstü eğitim yürütülmektedir. Üniversitemiz bölümlerinden öğretim üyeleri ilgili uzmanlık alanları ile ders ve araştırmalara katkı vermektedir. Diğer araştırma kurumlarından doktoralı öğretim elemanları ders ve araştırmalara katkı vermektedir.

Program ile akıllı şehir ve ulaşım teknolojileri alanında, sektör uygulama ihtiyaçlarına yönelik ve yenilikçi araştırma alanlarında lisansüstü eğitim verilmesi planlanmaktadır. İlgili çalışma alandaki kamu ve özel sektör temsilcilerinin kapasite geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Başlıca çalışma alanları;

- Akıllı Şehirler: Coğrafi Veri Altyapısı ve Analitiği, Bütünleşik Ulaşım Veri Modeli ve Kent Trafik Yönetimi, Ulaşımda büyük veri yönetimi, Kent içi hareketlilik analizi, Kaza & Acil Durum Yönetimi, Akıllı Atık Toplama & Yönetimi,

- Akıllı Ulaşım: Akıllı Sistemler (Akıllı Otopark, Akıllı Kavşak, Akıllı Durak, Değişken Mesaj İşaretleri), Trafik Mühendisliği/Yönetimi, Akıllı Navigasyon, Akıllı ve Uyarlanabilir Aydınlatma, Akıllı Bisiklet Paylaşımı,

- Altyapı ve Planlama: Sürdürülebilir Ulaşım Planlama, Otopark Yeri Planlama, Sıfır emisyon ulaşım ve Hava kalitesi İzlenmesi, Çok Kriterli ve Sezgisel Ağ tabanlı Tesis Yeri Optimizasyonu, Lojistik ve Toplu Taşıma Yönetimi

- Otonom ve Yeni Nesil Araçlar: Otonom araçlar için GPS, Lidar ve Sensör teknolojileri, Otonom kontrol sistemleri için Yapay Zeka, yeni nesil ve uçan araçlar gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

-->