ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

DERECE KOŞUL ve KURALLARI


  • En az 21 GTÜ kredisi alarak ve en az 7 farklı dersi ve iki semineri başarıyla tamamlayan;
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden;
  • Doktora Yeterlik Sınavını geçen;
  • Tezini Tez Savunma Sınavında başarıyla sunan öğrencilere Mimarlık doktora derecesi verilir.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Bir öğrenci teorik derslerin %70’ine, uygulamaların da %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir.

-->