ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MBM 501 Faz Diyagramları X
X
MBM 502 Malzemelerin Üretim Süreçleri X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 503 Malzeme Kinetik Süreçleri I X
X
X
X
X
MBM 504 Malzeme Kinetik Süreçleri II X
X
MBM 505 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği I X
X
X
X
MBM 506 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği II X
X
X
X
X
X
X
MBM 511 Özel Çelikler X
X
X
X
MBM 512 Malzeme Üretim Süreçlerinin Analizi X
X
MBM 513 Kompozit Malzemeler X
X
X
MBM 514 Nanomalzemeler Üretim ve Karakterizasyon Yöntemleri X
X
X
X
X
MBM 515 Isıl İşlem X
X
X
X
X
X
X
MBM 516 Seramik Süreçleri X
X
X
X
X
X
MBM 517 Kristallerin Anizotropik Özellikleri X
X
MBM 518 Yüzey Modifikasyon Teknikleri X
X
X
X
MBM 519 Elektron Mikroskobu X
X
X
MBM 520 Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri X
X
X
X
X
X
X
MBM 521 Kolloid ve Yüzey Kimyası X
X
MBM 522 Cam Bilimi ve Teknolojisi X
X
X
MBM 523 Seramiklerin Fiziksel Özellikleri X
X
X
X
X
MBM 524 Termokimya X
X
MBM 525 Elektrokimyasal Prensipler ve Korozyon X
X
X
MBM 526 Katılaşmanın Temelleri X
X
X
X
X
MBM 527 Refrakterler X
X
X
X
X
X
MBM 529 Metalik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Korozyonu X
X
X
X
X
MBM 530 Katılarda Reaksiyonlar X
X
X
X
X
X
MBM 531 Dielektrikler ve Elektroseramikler X
X
X
MBM 532 Yarı İletken Malzemeler X
X
X
MBM 533 Yüzey Bilimi X
X
X
X
MBM 534 Elektronik ve Fotonik Malzemeler ve Cihazlar X
X
X
X
X
MBM 535 İyonik Katılar X
X
X
X
X
MBM 536 Malzemelerin Elektrik ve Manyetik Özellikleri X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 537 Süperalaşımlar: Özellikleri & Yüksek Sıcaklık Uygulamaları X
X
X
X
X
MBM 571 Kristallerin Kimyası ve Özellikleri X
X
MBM 611 Katılarda Yapı Özellik İlişkileri X
X
MBM 612 Metalik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Davranışı X
X
X
X
MBM 613 Malzemelerin Karakterizasyon Teknikleri X
X
X
MBM 614 Polimer Karakterizasyon Metotları X
X
X
MBM 615 Manyetizma ve Manyetik Malzemeler X
X
MBM 616 Malzeme Sistemlerinin Kinetiği X
X
X
X
X
MBM 617 Sinterleme Teorisi X
X
MBM 618 Biyomalzemelerin Yapısal Özellikleri X
X
X
MBM 619 Kırılma Mekaniği X
X
MBM 621 Ferroelektrik Malzemeler ve Cihazlar X
X
X
MBM 622 Deformasyon Prosesi X
X
X
X
X
MBM 624 Malzemelerde Yorulma X
X
MBM 630 Katıların Teorisi X
X
MBM 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MBM 620 Plastik Deformasyon
MBM 623 Malzemelerin Optik Özellikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 625 Algılayıcıların ve Eyleyicilerin İlkeleri ve Malzemeleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 626 Katılarda Dielektrik Olgular X
X
X
X
X
MBM 627 Sürdürülebilir Polimerler X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 628 Cam-Seramik Malzemeler ve Medikal Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
MBM 691 Seminer I X
X
X
X
X
MBM 692 Seminer II X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->