ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
NANO 511 Nanobilim ve Nanoteknolojinin Temelleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 512 Nanoteknolojide İleri Üretim Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 513 Nanoteknolojide İleri Karakterizasyon Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 514 Nanomalzemelerin Elektron Spektroskopisi ve Mikroskopisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 515 Enerji Uygulamaları için Nanoteknoloji X
X
X
X
X
X
NANO 516 Nanoteknoloji Ekonomisi, Politikaları ve Etik Konular X
X
X
X
X
NANO 517 Proje Yönetimi ve Girişimcilik X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 615 Nanofotonik X
X
X
X
X
X
X
NANO 616 NEMS ve MEMS X
X
X
X
X
X
NANO 617 Nanoteknolojinin Endüstriyel Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 618 Nanobiyoteknoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 620 Nanoelektronik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 621 Nanobilimde Bilgisayar Metodları X
X
X
X
X
X
NANO 623 Bilimsel Yazım ve Teknik İletişim Becerileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
NANO 624 Taramalı Elektron Mikroskobu X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 625 Nanobiyomalzemeler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 626 Nanokompozit Membran Teknolojileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NANO 627 Polimer Nanokompozitler X
X
X
X
X
X
X
NANO 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->