ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FİZ 511 Yarıiletken Fiziği X
X
X
X
FİZ 512 Klasik Mekanik I X
X
FİZ 513 Fizikte Deneysel Teknikler X
X
X
X
X
X
X
FİZ 514 Sensörler ve Transducerler X
X
X
X
X
X
FİZ 515 X Işını Teknolojileri
FİZ 516 Klasik Elektrodinamik I X
X
X
X
X
FİZ 517 Katıhal Fiziği I X
FİZ 518 İstatistik Mekanik I X
X
X
X
FİZ 519 Grup Teorisinin Fizik, Kimya ve Kristalografide Uygulamaları-I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FİZ 520 Kuantum Mekaniği I X
X
X
FİZ 521 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları X
X
X
X
X
FİZ 522 Nanoboyutlu Sistemlerde Elektrik Transferi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FİZ 524 Uygulamalı Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi X
X
X
X
X
FİZ 525 Atomik Manyetometre X
X
X
X
X
X
X
X
X
FİZ 529 Bilgisayar Temelli Ölçme ve Kontrol: Labview X
X
X
FİZ 530 Yarıiletken Optoelektronik Dedektörlerin Fiziği ve Teknolojisi X
X
X
X
X
FİZ 543 Nükleer Manyetik Rezonans ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
FİZ 611 Yarıiletken Cihazlar Fiziği X
X
X
X
X
X
FİZ 612 Laserler ve uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FİZ 613 Yüzey Elektron Spektroskopisi X
FİZ 614 Yüzey Fiziği X
X
X
X
FİZ 615 Manyetik Malzemeler X
FİZ 616 Klasik Mekanik II X
FİZ 617 Klasik Elektrodinamik II X
X
X
FİZ 618 Katıhal Fiziği II X
X
FİZ 619 İstatistik Mekanik II X
X
X
X
X
X
FİZ 620 İnce Film Fiziği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FİZ 622 Kuantum Mekaniği II X
X
X
X
FİZ 624 Elektron Spin Rezonans X
FİZ 633 Ferromanyetik Rezonans X
X
X
X
X
X
FİZ 639 Yarıiletken Cihazlar X
X
X
FİZ 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FİZ 621 Grup Teorisinin Fizik, Kimya ve Kristalografide Uygulamaları-II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FİZ 623 Litografi X
X
X
X
X
X
X
X
X
FİZ 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
FİZ 692 Seminer II X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->