ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MBG 511 Bakteri Fizyolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 512 Biyogüvenlik ve Biyoetik X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 515 Bakteri Genetiği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 521 İleri Moleküler Bitki Fizyolojisi X
X
X
X
MBG 522 Biyoinformatik X
X
X
X
MBG 523 İleri Moleküler Bitki Besleme X
X
X
X
X
X
MBG 524 Biyolojide Bilgisayar Programlama X
X
X
MBG 536 Hücre Döngüsü X
X
X
X
X
MBG 543 Deniz Biyoteknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 544 Biyomalzemeler ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 572 Bakteriyel Ekoloji X
X
X
X
X
MBG 575 Moleküler Deniz Mikrobiyolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 582 İnsan Mikrobiyotası X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 612 Protein Hareketleri X
X
X
X
X
X
MBG 616 Protein Yapı ve İşlevleri X
X
X
X
X
MBG 617 Glikobiyoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 621 Prokaryotik Gen Ekspresyonu X
X
X
X
MBG 622 Ökaryotik Gen Ekspresyonu X
X
MBG 623 Viral Genetik ve Gen Terapi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 627 Biyolojik Saat X
X
X
X
MBG 630 Moleküler ve Hücresel İmmünoloji X
X
X
X
MBG 631 Hücre Sinyal İletimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 632 Kanser Moleküler Genetiği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 633 Gelişimin Moleküler Temelleri X
X
MBG 635 Moleküler Hücre Biyolojisi X
X
X
X
X
X
MBG 638 Kök Hücre Biyolojisi X
X
X
X
X
X
X
MBG 643 Gen ve Protein Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 645 Bitki Biyoteknolojisi X
X
X
X
X
MBG 654 Moleküler Sitogenetik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 656 Toksikoloji X
X
X
X
X
X
X
MBG 661 Bitki Moleküler Genetiği X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 663 Bitki Embriyolojisi X
X
X
MBG 665 Moleküler Bitki Islahı X
X
X
X
X
X
X
MBG 667 Bitki Metabolik Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
MBG 670 Biyolojik İyileştirme X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 672 Mikrobiyal İkincil Metabolitler X
X
X
X
X
MBG 673 Endüstriyel Mikrobiyoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 674 Çevre Mikrobiyolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 675 Prebiyotikler ve Probiyotikler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 676 Gıda Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 677 Mikrobiyal Bozunma X
X
X
X
X
X
X
MBG 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 739 Moleküler Hücre Biyolojisinde Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MBG 629 Moleküler Hematolojide İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 640 İleri Nörobiyoloji X
X
X
X
X
X
X
MBG 642 Hastalıklarda İmmün Sistem X
X
X
X
MBG 646 İleri Bitki Biyoteknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 678 Bitki Bakteri Etkileşimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 691 Seminer I X
X
X
MBG 692 Seminer II X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->