ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Yüksek Lisans Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BSB 501 Biyolojide Programlama X
X
X
X
BSB 503 Hücre Moleküler Biyolojisi X
X
X
X
BSB 511 Biyoinformatiğin Temelleri X
X
X
X
X
X
X
X
BSB 513 Sistem Biyolojisinin Temelleri X
X
X
X
X
X
BSB 516 Biyoreaksiyon Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
BSB 521 Sistem Biyolojisi Yaklaşımıyla Hücre Kaderi ve Epigenetik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BSB 525 Biyoinformatikte Yapay Zeka Teknikleri X
X
BSB 612 Sistem Sinirbilimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BSB 613 Genom Ölçekli Metabolik Ağlar X
X
X
X
BSB 615 Biyoistatistik X
X
X
X
X
X
X
X
BSB 617 Patojen-Konak Etkileşimlerinin Sistem Biyolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BSB 611 Biyolojide Matematiksel Modellemenin Temelleri X
X
X
X
BSB 632 R ile İleri Biyoinformatik X
X
X
X
X
X
BSB 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
BSB 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
BSB 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->