ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BTEC 501 Biyoteknolojinin Temelleri
BTEC 502 Moleküler Biyoloji ve Genetik Regülasyonu
BTEC 503 Biyomalzemeye Giriş X
X
X
X
X
X
X
BTEC 504 İleri Bitki Fizyolojisi
BTEC 505 İleri Biyokimya X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 521 Biyoteknolojide Girişimcilik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 523 Biyoteknoloji İşletmeciliği
BTEC 526 Biyoteknolojide Fikri Mülkiyet,Patent ve lisans
BTEC 541 Sağlık Biyoteknolojisinin Temelleri
BTEC 542 Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Keşfi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 551 Genom Düzenleme Stratejileri
BTEC 552 Biomaterials in Biotechnology and Tissue Engineering X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 553 Sağlık Biyoteknolojilerinde Gen ve Kökhücre Tedavileri
BTEC 561 Biyoremediasyon
BTEC 562 Biyoproses Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 563 Enzim Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 564 Protein Biyoteknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 565 Endüstriyel Biyoteknolojide Mikroorganizmalar X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 571 Tohum Biyolojisi, Kalitesi ve Teknolojileri
BTEC 572 Genetik Yapısı Değiştirilmiş Bitkiler
BTEC 573 Topraksız Tarım Teknolojileri
BTEC 574 İleri Bitki Besleme: Mineral ve Organik Gübreler ve Büyüme Uyarıcılar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 575 Bitki Genomiği
BTEC 576 Bitki Doku Kültürü ve Mikroçoğaltım X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 581 Sentetik Biyoloji ve Biyoteknoloji
BTEC 582 Yüksek Ölçekli Analiz Teknikleri
BTEC 584 Biyolojik Sistemlerde Sinyalleşme ve Bilgi İşleme
BTEC 593 Araştırma ve Yayın Etiği

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BTEC 601 İleri Biyoteknoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 602 Tarımsal Biyoteknoloji ve Küresel Gıda Güvenliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 603 Sentetik Biyoloji ve Biyoteknolojinin temelleri
BTEC 621 Biyoteknolojide Değişiklik Yönetimi
BTEC 622 Biyoteknolojide Pazarlama
BTEC 624 Biyoteknolojide Finans ve Stratejik Planlama
BTEC 641 Biyomedikal Mühendisliğinde İleri Konular X
X
X
X
X
BTEC 643 Moleküler Farmakoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 651 Rejeneratif Tıp
BTEC 652 Adli Teknolojiler X
X
X
X
X
X
X
BTEC 653 Kişisel Tıp
BTEC 661 Biyokimya Mühendisliği
BTEC 662 Gıda Biyoteknolojisinin Modern Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 663 Biyoyakıtlar
BTEC 671 Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi ve Toleransı
BTEC 672 Biyofortifikasyon ve İnsan Sağlığı: Tarımsal,Genetik ve Biyoteknolojik Yaklaşımlar
BTEC 673 Agrokimyasallar, Çevre ve İnsan Sağlığı
BTEC 674 Fitohormonlar ve Bitkisel Üretimde Uygulamaları
BTEC 675 Organik Bitkisel Üretim Teknolojileri
BTEC 676 Yararlı Toprak Mikroorganizmaları ve Mikrobiyal Gübreler
BTEC 677 Topraksız ve Dikey Tarım Teknolojileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 681 Sentetik Biyolojide Güncel Konular
BTEC 682 Metabolik ve Hücresel Mühendislik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 683 Sentetik ve Sistem Biyoteknolojisinde Araçlar
BTEC 691 Biyoteknolojide Seminerler - I
BTEC 693 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ve Metodolojisi
BTEC 699 Tez Çalışması X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->