ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
MİM 519 Mimarlıkta Özel Konular I X
X
X
X
X
X
MİM 520 Mimari Tasarım Stüdyosu I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 521 Mekan Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 522 Mimarlıkta Bilgi ve Programlama X
X
X
X
X
MİM 523 Mimarlıkta Psikoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 524 Mimarlık Üzerine Paradigmalar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 525 Mimarlık ve Kutsal Mekân Kavramı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 530 Mimari Tasarım Stüdyosu II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 531 Tasarım Kuram ve Yöntemleri X
X
X
X
X
MİM 532 Mimarlıkta Eleştiri X
X
X
X
X
MİM 533 Sürdürülebilir Mimarlık X
X
MİM 534 Antroposen Çağı'nda Mimarlık X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 539 Mimari Tasarım Alanında Özel Konular I X
X
X
X
X
X
MİM 541 Yapı ve İnsan Sağlığı X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 542 Ekolojik Yapı Malzemeleri X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 544 Enerji Etkin Yapı Tasarım Yöntemleri X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 545 Yapı Üretiminde Atık Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 546 Çağdaş Yapı Malzemeleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 547 Geleneksel Yapı Malzemeleri X
X
X
MİM 549 Yapı Elemanlarının Tarihsel Gelişimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 551 Modernizm Sonrası Mekân Kuramları X
X
MİM 561 Yapıda Kalite X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 562 Yapı Hatalarının Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 564 Konut Üretimi ve Teknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 565 Yapı Malzemelerinin Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Potansiyelleri X
X
MİM 566 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri X
X
X
X
X
MİM 568 Yapı Malzemelerinin Yaşam Döngüsü Çevresel Performansı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 569 Yapı Bilgisi Alanında Özel Konular I X
X
MİM 570 Restorasyon Projesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 571 Geleneksel Yapı Tipleri ve Yeniden Kullanım Potansiyelleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 572 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon X
X
X
X
X
X
X
MİM 578 Sit Koruma Projesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 579 Restorasyonda Özel Konular I X
X
X
MİM 581 Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı X
X
X
X
X
MİM 582 Mobilya Tarihi X
X
X
X
MİM 583 Türkiye’de II. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Mimarlık X
X
X
X
X
MİM 584 Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı X
X
X
X
MİM 623 Mimarlık, Modernite ve Sonrası X
X
X

Doktora Programı Öğrenme Çıktıları Esas Alınarak Açılan Dersler


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
MİM 621 Mimarlık Eğitimi: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar X
X
X
X
X
X
MİM 622 Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 624 Performansa Dayalı Mimari Tasarım X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 625 Mimarlık ve Göstergebilim Tartışmaları X
X
X
X
X
MİM 626 Mimarlıkta Çağdaş Poetikalar X
X
X
X
X
MİM 627 Konut, Konut Çevresi ve Sosyal Etkileşim X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 641 Yapı Üretiminde Örgütlenme ve Denetim X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 642 Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 643 Çevresel Yapı Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 644 Düşük Oluşum Enerjili Yapı Malzemeleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 645 Yapısal Atık Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 646 Yapı Malzemelerinin Deneysel İncelenmesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 647 Mimari Tasarımda Detaylandırma İlkeleri X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 662 Bulanık Mantık ve Mimarlık Uygulamaları X
X
X
X
X
X
MİM 671 Mimari Koruma Teknik ve Yöntemleri X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 672 Türkiye’de Kültürel Miras Koruma ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 681 Arşiv Belgelerinin Mimarlık Alanında Kullanımı X
X
X
X
X
MİM 682 Geç Osmanlı Dönemi Kimlik Arayışları ve Mimarlık X
X
X
X
X
MİM 683 Mimarlık Tarihinde Osmanlıca Okumalara Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 684 Geç Dönem Osmanlı Mimarlığında Yapım Teknikleri ve Yapı Malzemeleri X
X
X
X
X
MİM 691 Seminer I X
X
X
X
MİM 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
MİM 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
MİM 769 Yapı Bilgisi Alanında Özel Konular II X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->