ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı mezunları; araştırma veya tasarım, kalite kontrol veya test, matematiksel ve bilgisayarlı modelleme ile teknik ekipman satışı, otomotiv, elektronik, havacılık, savunma, boya, plastik, polimer, cam ve seramik sanayii gibi alanlarda görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.

-->