ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Mimarlık Temel Alanındaki sorunların tespiti ve çözümüne yönelik metodoloji kurgulama, kurgulanan metodolojiyi sorgulama ve değerlendirme, sorunun çözümüne yönelik daha önce geliştirilen bir metodolojiyi farklı bir sorunun çözümüne yönelik olarak deneme, GTÜ Mimarlık Anabilim Dalı doktora programının açılmasının ana gerekçesidir. Başvurusu yapılan doktora programı ile mimarlık alanındaki sorunların tespiti, ve çözümüne yönelik nitelikli araştırmacı ve akademisyen yetiştirilebilecektir. Bu uzmanlar ilgili şirketler, laboratuvarlar, kamu kuruluşları, araştırma kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerde görev alabilirler. Program, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi – Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrometri Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümleri ile disiplinler arası çalışmalar ve projeler yürütme potansiyeline sahiptir.

-->