ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

KABUL ve KAYIT KOŞULLARI


  TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN
  • Yüksek lisans derecesi
  • Programa kabul edilecek öğrencilerin dört yıllık Mimarlık Bölümü lisans eğitimi mezunu veya dört yıllık Şehir Planlama Bölümü lisans eğitimi mezunu olması olması gerekir. Mimarlık Bölümü lisans eğitimi mezunu adayların, Mimarlık Anabilim Dalı ve altındaki tezli yüksek lisans programlarından birini (Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi, Mimarlıkta Bilişim, Rölöve-Restorasyon, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi, Bina Araştırma ve Planlama, Yapı Fiziği vb.) veya Şehir ve Bölge Planlama tezli yüksek lisans programını tamamlamış olması gerekir. Adayın Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans eğitimi mezunu olması durumunda, Mimarlık Anabilim Dalı ve altındaki programlardan birinde (Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi, Mimarlıkta Bilişim, Rölöve-Restorasyon, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi, Bina Araştırma ve Planlama, Yapı Fiziği vb.) tezli yüksek lisans derecesine sahip olması şartı aranır.
  • Doktora program için öğrenci kabul ilanında belirtilen ALES puan türünden puanı almış olmak,
  • İngilizce yeterlilik belgesi
  • İlgili Anabilim Dalı tarafından düzenlenen doktora giriş sınavında başarılı olmak.

Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

  YABANCI UYRUKLU DERECE ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Doktora programlarına başvuracak öğrenciler, Türk Öğrenciler için geçerli olan Kabul ve Kayıt Şartlarına tabidir. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

  DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Öğrenci, kendi üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olmalıdır. Öğrencinin üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında kurumlararası anlaşma bulunmalıdır. Üniversite, öğrenciyi resmi yollarla ilgili değişim programına aday olarak göstermelidir. Öğrencinin kendi üniversitesi, başvuru evraklarını GTÜ Dış İlişkiler Ofisine gönderir. Başvurular, ilgili bölüm ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından değerlendirilir.

-->