ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Nanobilim ve nanoteknoloji alanında temel kavramlar ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe kazanmak
 2. Nano yapıdaki malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi ve pratik sahibi olmak

BECERİ

 1. Nanoteknoloji odaklı çözümlerin ve ürünlerin ticarileştirilmesi süreçlerini yönetebilmek
 2. Dünyadaki ve ülkemizdeki nano alanında yapılan endüstriyel çalışmaları yakından takip edebilmek
 3. Ürün Geliştirme (ÜrGe) ve Araştırma-Geliştirme (ArGe) süreçlerinde aktif rol alabilmek
 4. Nanoteknoloji alanındaki bilimsel yayınları takip edebilmek ve araştırmalar hakkında fikir sahibi olmak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak
 2. Bağımsız araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
 3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Tez çalışmaları için gerekli yeni araç ve/veya yazılımların temel prensiplerinin ve uygulamalarını anlamak
 2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
 3. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
 4. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
 2. Nano boyutlu yeni nesil teknolojik cihazların çalışma prensiplerini anlamada nanobilim ve nanomühendislik bakış açısının önemini kavramak
-->