ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Çevre Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak

BECERİ

 1. Çalışma alanı ile ilgili problemleri tespit edip, vurgulamak
 2. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
 3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
 4. İleri seviye çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlamak, oluşturmak, kullanmak ve sonuçları yorumlayıp, sentezlemek
 5. İleri düzey problemlere sunulan çözümlerin sosyal etkilerinin farkında olmak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak
 2. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
 3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
 2. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak
 2. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek
-->