ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Fizik kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak

BECERİ

 1. Fizik prensiplerini gerçek hayata uygulamak
 2. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek
 3. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp uygulayabilmek
 4. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
 5. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
 2. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak
 3. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
 4. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak
 2. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek
-->