ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Biyoloji kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak

BECERİ

 1. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
 2. Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, değerlendirebilmek
 3. Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak
 4. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
 5. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
 6. Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar geliştirmek

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
 2. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Diğer araştırma ve araştırmacıların etik, sahiplik, gizlilik, atıf ve telif gibi haklarının farkında olmak
 2. İlgili sağlık ve güvenlik konularını anlamak ve çalışmalarında sorumluluk sergilemek
 3. Biyolojik kavramları bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve etik konulara uygulamak
-->