ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, TÜBİTAK 2023 Strateji Planı’nda Türkiye’nin nanoteknoloji alanında etkin rol almasını sağlayabilmesi için gerekli görülen nanoelektronik, nanomalzeme, nanokarakterizasyon, nanofabrikasyon, nanomanyetizma, nano ölçekte kuantum bilgi işleme, nanofotonik ve nanobiyoteknoloji alanlarının tümünü kapsayan geniş bir yelpazede eğitim vermeyi amaçlamaktadır. %100 İngilizce eğitim verilecek “Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Programı”na disiplinlerarası niteliği sebebiyle tüm fen bilimleri / temel bilimler ve mühendislik alanlarından öğrenci kabul edilecektir.

-->