ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine ileri düzey Çevre Mühendisliği bilgisi ile birlikte evrensel gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevresel problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek mühendislik problemlerini çözmek, çevre bilinciyle bilimsel araştırma yapmak için gereken yetileri kazandırmayı; gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-->