ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine mühendislik problemlerini çözmek için gereken sistemlerin tasarlanması, gerçeklenmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi yeteneğini kazandırmayı; gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program kuramsal platformda, algoritmalar, dil yapısı, güvenlik ve şifreleme konularında, uygulama platformunda ise istemci-sunumcu sistemleri, elektronik ticaret, veri tabanları, yazılım geliştirme, arayüz tasarımı, güvenlik uygulamaları, sistem tasarımı, sanal gerçeklik ve proses kontrol gibi konularda öğrencilerini yetiştirmeye önem vermektedir.

-->