ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine ileri düzey Makine Mühendisliği bilgisi ile birlikte dinamik sistemlerin modellemesi, simülasyon ve tasarımını yapma, CAD/CAM/CAE araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmayı; gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-->