ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma laboratuarlarında Fosfazen Kimyası, Kimyasal Sensörler, Makrosiklik Bileşikler, Ftalosiyaninler, Enzim İmmobilizasyonu, Biyoteknoloji, Biyodizel Üretimi, Adsorpsiyon, İyon Değiştirme, Yüzey Kimyası, Lazer-Optik, İletken Polimerler, Fonksiyonel Polimerler, Monomer Ve Makromonomer Sentezi alanlarında yapılan çalışmalarla, teori ile pratiği bütünleştiren, alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi, bununla birlikte bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

-->