ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine teori ve uygulamada temel klasik ve modern Fizik bilgisi, Fizik problemlerini tanımlamak ve çözmek için fen ve matematikten faydalanma yeteneğini kazandırmayı; gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-->