ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine temel Biyoloji bilgisi, organizma, hücre, yaşam formları ve çevreleri ile ekosistemler hakkında bir anlayış geliştirme yeteneğini kazandırmayı; gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-->