ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

DERECE KOŞUL ve KURALLARI


  • Bölüm öğretim planında belirtilen tüm dersleri (240 AKTS) 8 yarıyılda başarıyla tamamlayan;
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 (GTÜ geçme notu:CC - AKTS geçme notu:E) ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrencilere Biyomühendislik Bölümü lisans derecesi verilir.

Öğrencilerin derslere ve uygulamalara, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara katılması zorunludur. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından takip edilir. Teorik derslerin %70’i ve uygulamaların %80’ine katılan öğrenciler, final sınavına girmeye hak kazanırlar. Herhangi bir sebeple yeterli katılımı göstermeyen öğrenciler sınava giremezler.

-->