ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

DERECE KOŞUL ve KURALLARI


  • Bölüm öğretim planında belirtilen tüm dersleri (240 AKTS) 8 yarıyılda başarıyla tamamlayan;
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 (GTÜ geçme notu:CC - AKTS geçme notu:E) ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrencilere İktisat Bölümü lisans derecesi verilir;

Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve sınavlara katılması zorunludur. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından takip edilir. Teorik derslerin %70’i ve uygulamaların %80’ine katılan öğrenciler, final sınavına girmeye hak kazanırlar. Herhangi bir sebeple yeterli katılımı göstermeyen öğrenciler sınava giremezler.

-->