ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MBM 101 Malzeme Bilimine Giriş ve Kariyer Planlama X
X
X
X
MBM 102 Malzeme Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
MBM 104 Malzeme Bilimi X
X
X
MBM 201 Malzeme Bilimi I X
X
MBM 202 Malzeme Bilimi II X
X
X
MBM 204 Kristal Kimyası X
X
X
MBM 211 Malzeme Termodinamiği I X
X
MBM 212 Malzeme Termodinamiği II X
X
MBM 221 Malzemelerin Mekaniği X
X
X
X
X
MBM 301 Mühendisler için Katı Hal Fiziği X
X
X
X
X
MBM 308 Mikroyapı Karekterizasyonu X
X
X
X
X
MBM 311 Faz Diyagramları X
X
MBM 321 Malzemelerin Mekanik Davranışı X
X
X
X
X
MBM 335 Malzemelerin Elektrik, Optik ve Manyetik Özellikleri X
X
MBM 341 Metallerin Üretim Süreçleri X
X
X
MBM 345 Metal Laboratuvarı X
X
X
MBM 351 Malzemelerin Kinetik Süreçleri I X
X
MBM 352 Malzemelerin Kinetik Süreçleri II X
MBM 362 Seramiklerin Üretim Süreçleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 366 Seramik Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 403 X-Işınları Kırınımı X
X
X
X
X
X
X
MBM 405 Tahribatsız Hasar Analiz Yöntemleri X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 413 Korozyon ve Korozyondan Korunma X
X
X
MBM 414 Piller ve Yakıt Hücreleri X
X
X
MBM 415 Malzeme ve Çevre X
X
X
X
X
X
X
MBM 420 Mühendislik Uygulamaları için Malzeme Tasarımı X
X
X
X
X
MBM 421 Mukavemet Artırıcı İşlemler X
MBM 422 Hasar Analizi X
X
X
X
X
MBM 431 Malzemelerin Elektronik Özellikleri X
X
X
X
MBM 432 Elektronik ve Fotonik Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu X
X
X
X
MBM 434 Fotovoltaik Enerji Malzemeleri ve Çalışma Prensipleri X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 441 Katılaşma X
X
X
X
X
X
MBM 443 Toz Metalurjisi X
X
X
X
MBM 444 Kaynak Metalurjisi X
X
X
MBM 445 Metal Döküm Yöntemleri X
X
X
X
X
X
MBM 447 Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Davranışı X
X
X
X
X
X
X
MBM 448 Üretim Metalurjisi X
X
X
X
MBM 449 Metallerin Yüksek Sıcaklık Oksidasyonuna Giriş X
X
X
X
X
X
MBM 461 Kolloid Kimyası X
X
X
X
X
X
X
MBM 463 Kimyasal Yöntemlerle Seramik Toz Sentezi X
X
X
X
X
MBM 464 Seramik Malzemeler X
X
X
X
MBM 471 Polimer Bilimi ve Mühendisliğine Giriş X
X
X
X
MBM 473 Kompozit Malzemeler X
X
X
X
X
X
MBM 474 Polimer Karakterizasyonu X
X
MBM 475 Polimer İşleme Teknikleri X
X
X
X
X
X
MBM 476 Polimerlerin Mekanik Özellikleri X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 481 Biyomalzemeler X
X
X
X
X
MBM 482 Malzeme Biliminde Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 483 Nanomalzemeler ve Nanoteknolojiye Giriş X
X
X
X
X
X
X
MBM 485 Geleneksel Seramikler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBM 486 Cam Teknolojisi X
X
X
X
X
X
MBM 492 Bitirme Çalışması X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->