ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ELM 101 Elektronik Mühendisliğine Giriş ve Kariyer Planlama X
X
X
ELM 218 Olasılık ve Rastgelelik X
X
X
ELM 225 Devre Teorisi I X
X
X
ELM 226 Elektrik Devreleri Laboratuvarı I X
X
X
X
X
ELM 227 Devre Teorisi II X
X
X
X
ELM 228 Elektrik Devreleri Laboratuvarı II X
X
X
X
X
ELM 231 Elektronik Elemanları X
X
X
ELM 234 Lojik Devreler ve Tasarım X
X
X
X
X
X
ELM 235 Lojik Devre Tasarım Laboratuvarı X
X
X
X
X
ELM 236 Elektronik I X
X
X
X
X
X
ELM 237 Elektronik I Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
ELM 264 İşaretler ve Sistemler X
X
ELM 322 Kontrol Sistemleri X
X
X
X
X
ELM 323 Elektromekanik Enerji Dönüşümü X
X
X
ELM 334 Mikro İşlemciler X
X
X
X
X
X
ELM 335 Mikroişlemci Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
X
ELM 336 Elektronik II X
X
X
X
X
X
ELM 337 Elektronik II Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 341 Elektromagnetik Alan Teorisi X
X
X
ELM 342 Elektromanyetik Dalga Teorisi X
X
X
ELM 361 Analog Haberleşme Sistemleri X
X
X
X
ELM 365 Sayısal Haberleşmenin Temelleri X
X
X
ELM 366 Haberleşme Laboratuvarı X
X
X
X
ELM 367 Sayısal İşaret İşlemenin Temelleri X
X
ELM 368 Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı X
X
ELM 416 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler X
X
X
X
X
ELM 418 Mühendislik ve Temel Bilimler İçin C++ X
X
X
X
ELM 421 Sensörler ve Aktüatörler X
X
X
X
X
ELM 422 Endüstriyel Enstrümantasyon ve Otomasyona Giriş X
X
X
X
X
ELM 425 Güç Elektroniği X
X
X
X
ELM 426 Akıllı Elektrik Şebekeleri ve Güç Sistemlerine Giriş X
X
X
X
X
X
X
ELM 429 Sayısal Kontrol Sistemleri X
X
X
X
X
ELM 431 Kriptolojiye Giriş X
X
X
ELM 432 Elektronik Devre Analizinde Özel Konular X
X
X
X
X
ELM 433 Numerik Hesaplama Yazilimlari X
X
X
X
X
ELM 437 Endüstriyel Kontrole Giriş X
X
X
X
X
ELM 441 Mikrodalga Teknikleri ve Cihazları X
X
X
X
X
ELM 442 Radar Temelleri X
X
X
X
X
X
ELM 444 Anten Teorisi X
X
X
X
X
ELM 446 Elektromanyetik Uyumluluğun Temelleri X
X
X
X
ELM 451 Sayısal Tümleşik Devrelere Giriş X
X
X
X
X
ELM 452 Analog Tümdevreler X
X
X
ELM 453 Doğrusal Olmayan Elektronik Devreler X
X
X
X
ELM 454 Elektronik Devrelerin Simülasyonu X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 456 İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları X
X
X
X
X
ELM 457 FPGA-tabanlı Sistem Tasarımı X
X
X
X
X
ELM 458 Gömülü Sistem Tasarımı X
X
X
X
X
ELM 460 Yazılım Tabanlı Haberleşme X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 461 Haberleşme Teknikleri X
X
X
ELM 462 İstatistiksel İşaret İşlemenin Temelleri X
X
X
ELM 463 Görüntü İşlemenin Temelleri X
X
ELM 464 Gezgin Haberleşme X
X
X
X
X
ELM 465 Sayısal Filtreler ve Spektral Kestirim X
X
ELM 466 Yer Uydu Haberleşmesi X
X
X
X
X
X
ELM 468 Kodlama Teorisine Giriş X
X
X
ELM 470 Radar ve Sonar İşaret İşlemeye Giriş X
X
X
X
X
X
ELM 472 Makine Öğrenmesinin Temelleri X
X
X
X
X
X
ELM 491 Bitirme Çalışması I X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 492 Bitirme Çalışması II X
X
X
X
X
X
X
X
ENF 211 Algoritmalar ve Programlama I X
X
X
ENF 212 Algoritmalar ve Programlama II X
X
X
MTH 211 Vakum Mikrodalga Tüp Teknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->