ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KİM 102 Genel Kimya II X
X
X
X
X
X
X
KİM 103 Genel Kimya I X
X
X
X
X
KİM 104 Genel Kimya II X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 106 Organik Kimya I X
X
X
X
X
X
KİM 107 Genel Kimya I X
X
X
X
X
X
X
KİM 108 Genel Kimya II X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 116 Uygulamalı Organik Kimya X
X
X
X
X
X
X
KİM 117 Bilim ve Araştırma Etiği X
X
X
X
KİM 197 Genel Kimya Laboratuvarı I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 198 Genel Kimya Laboratuvarı II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 201 Analitik Kimya I X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 202 Analitik Kimya II X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 203 Organik Kimya I X
X
X
X
KİM 204 Organik Kimya II X
X
X
X
X
X
X
KİM 205 Anorganik Kimya I X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 206 Anorganik Kimya II X
X
X
X
KİM 291 Analitik Kimya Laboratuvarı I X
X
X
X
X
X
X
KİM 292 Analitik Kimya Laboratuvarı II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 293 Organik Kimya Laboratuvarı I X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 305 Organik Kimya III X
X
X
X
X
KİM 306 Biyokimya I X
X
X
X
X
X
X
KİM 307 Biyokimya II X
X
X
X
X
X
KİM 308 Fizikokimya I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 309 Fizikokimya II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 394 Organik Kimya Laboratuvarı II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 395 Anorganik Kimya Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 397 Biyokimya Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
KİM 398 Fizikokimya Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 410 Enstrümental Analiz X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 420 Polimer Kimyası X
X
X
X
X
X
X
KİM 421 Kimyasal Kinetik X
X
X
X
KİM 422 Elektrokimya X
X
X
X
X
KİM 423 Ametal Kimyası X
X
X
X
X
X
X
KİM 424 Metal Kimyası X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 425 Organik Teknolojiler X
X
X
X
X
X
X
KİM 426 Anorganik Teknolojiler X
X
X
X
X
KİM 427 Çevre Kimyası X
X
X
X
X
X
KİM 428 Yeşil Kimya X
X
X
X
X
X
X
KİM 429 Moleküler Yapı ve Simetri X
X
X
X
KİM 430 Kuantum Kimyası X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 431 Spektroskopi ve Spektral Analiz X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 432 Gıda Kimyası X
X
KİM 433 Ayırma Teknikleri X
X
X
X
KİM 434 Heterohalkalı Kimya X
X
X
X
X
KİM 435 Biyoteknoloji X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 436 Kimyacılar için Matematik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 437 Moleküler Modelleme X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 438 Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 439 İlaç Kimyası X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 440 Nanokimya X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 441 NMR X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 442 Kemometriye Giriş X
X
X
X
KİM 490 Enstrümental Analiz Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde
-->