ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MAT 101 Matematik I X
X
X
MAT 102 Matematik II X
X
MAT 103 Lineer Cebir X
X
X
MAT 105 Sonlu Matematik X
X
X
X
MAT 106 Analitik Geometri X
X
X
X
MAT 110 Matematik X
X
X
MAT 111 Analiz I X
X
X
X
MAT 112 Analiz II X
X
X
X
MAT 113 Lineer Cebir I X
X
X
X
MAT 114 Lineer Cebir II X
X
X
X
MAT 115 Ayrık Matematik X
X
X
X
X
MAT 116 Lineer Cebir X
X
X
X
MAT 118 Olasılık ve İstatistik X
X
X
X
MAT 119 Matematik I X
X
X
MAT 120 Matematik II X
X
X
X
X
MAT 201 Matematik III X
X
X
MAT 202 Matematik IV X
X
X
MAT 203 Diferansiyel Denklemler I X
X
X
X
X
X
MAT 204 Diferansiyel Denklemler II X
X
X
X
X
X
MAT 206 Topoloji X
X
X
X
MAT 209 Cebir I X
X
X
X
MAT 210 Cebir II X
X
X
X
MAT 211 Analiz III X
X
X
X
X
MAT 212 Analiz IV X
X
X
X
X
MAT 214 Sayısal Analiz X
X
X
X
X
MAT 215 Diferansiyel Denklemler X
X
X
X
X
MAT 216 İstatistik X
X
X
MAT 217 Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler X
X
X
MAT 219 Olasılık ve İstatistik X
X
X
X
X
X
MAT 301 Kompleks Analiz I X
X
X
X
MAT 302 Kompleks Analiz II X
X
X
X
MAT 303 Reel Analiz I X
X
X
MAT 304 Reel Analiz II X
X
X
MAT 305 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler X
X
X
X
X
MAT 308 Olasılık Teorisi X
X
X
MAT 310 Sayısal Analiz I X
X
X
X
X
MAT 311 Sayısal Analiz II X
X
X
X
X
MAT 312 Grup Kuramı X
X
X
X
MAT 314 İntegral Denklemler X
X
X
X
MAT 401 Matematiksel İstatistik X
X
X
X
MAT 406 Fonksiyonel Analiz X
X
X
X
MAT 407 Diferansiyel Geometri X
X
X
X
MAT 408 Varyasyonlar Hesabı X
X
X
X
MAT 411 Veri Analizine Giriş X
X
X
X
MAT 419 Kodlama Teorisine Giriş X
X
X
X
X
MAT 432 Finansal Türev Ürünlerin Matematiği X
X
X
X
X
MAT 434 Sınır Değer Problemleri X
X
X
X
X
MAT 435 Uygulamalı Kısmi Türevli Denklemler X
X
X
X
X
MAT 438 Çizge Kuramı ve Kombinatorik X
X
X
X
X
X
MAT 446 Quasilineerizasyon Metodu X
X
X
X
MAT 447 Tensör Analizi X
X
X
X
X
MAT 449 Sayılar Kuramı X
X
X
X
X
MAT 450 Rasyonel Mekanik X
X
X
X
X
MAT 451 Matris Kuramı X
X
X
X
MAT 452 Matematik Tarihi X
X
X
X
X
MAT 495 Bitirme Ödevi X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde
-->