ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MBG 100 MBG Programına Giriş ve Esaslar X
X
X
X
X
X
MBG 110 Modern Biyolojiye Giriş X
X
X
X
X
X
MBG 111 Biyoloji I X
X
X
X
X
X
X
MBG 112 Biyoloji II X
X
X
X
MBG 113 Biyoloji Laboratuvarı I X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 114 Biyoloji Laboratuvarı II X
X
X
X
X
X
X
MBG 116 Ekoloji X
X
X
X
MBG 203 İnsan Fizyolojisi X
X
MBG 221 Genetik X
X
X
X
X
MBG 222 Moleküler Genetik I X
X
X
X
X
MBG 223 Genetik Laboratuvarı X
X
X
X
MBG 272 Mikrobiyoloji X
X
X
X
X
X
X
MBG 274 Mikrobiyoloji Laboratuvarı X
X
X
X
X
MBG 305 Biyokimya I X
X
X
X
X
X
MBG 306 Biyokimya II X
X
X
X
MBG 307 Biyokimya Laboratuvarı X
X
X
X
X
MBG 311 Biyoinformatiğe Giriş X
X
X
X
MBG 324 Moleküler Genetik II X
X
X
X
MBG 326 Moleküler Genetik Laboratuvarı X
X
X
X
X
MBG 331 Moleküler Hücre Biyolojisi I X
X
X
X
X
X
X
MBG 332 Moleküler Hücre Biyolojisi II X
X
X
X
MBG 333 Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarı  X
X
X
X
MBG 347 Biyoteknolojiye Giriş X
X
X
X
X
X
X
MBG 348 Moleküler Biyoteknoloji X
X
X
X
X
X
X
MBG 401 Bilimsel Araştırmada Yazım Kuralları ve Etik X
X
X
X
X
MBG 402 Viroloji ve Viral Genetik X
X
MBG 403 Moleküler Biyoloji Semineri X
X
X
X
X
X
MBG 410 Bakteri Ekolojisi X
X
X
X
X
X
X
MBG 411 Bakteri Fizyolojisi X
X
X
X
X
MBG 413 Moleküler Bitki Fizyolojisi X
X
X
X
MBG 415 Moleküler Bitki Besleme X
X
X
X
X
X
MBG 421 İşlevsel Genomik X
X
X
X
MBG 422 Moleküler Evrim X
X
X
X
X
MBG 423 Epigenetiğin Moleküler Mekanizmaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
MBG 424 Protein Yapı-İşlev İlişkileri X
X
X
X
MBG 425 Klinik Genetik X
X
X
X
X
X
MBG 426 Protein Hedeflenmesi X
X
X
MBG 428 Sistem Biyolojisi X
X
X
X
MBG 430 Biyoistatistiğe Giriş X
X
X
X
X
MBG 432 Moleküler İmmünoloji X
X
X
X
X
X
MBG 434 Kanser Biyolojisi X
X
X
MBG 437 Biyolojik Saat X
X
X
X
MBG 438 İmmünopatoloji X
X
X
X
X
MBG 439 Nörobiyoloji X
X
X
X
X
X
MBG 441 Bitki Biyoteknolojisi X
X
X
MBG 443 Bitki Metabolik Mühendisliği X
X
X
X
MBG 445 Sentetik Biyolojiye Giriş X
X
X
X
X
MBG 463 Moleküler Bitki Islahı X
X
X
X
X
X
X
MBG 495 Bitirme Projesi I X
X
X
X
X
X
X
MBG 496 Bitirme Projesi II X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde
-->