ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BYM 100 Biyomühendislik Oryantasyonu ve Kariyer Planlama X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 101 Biyomühendisliğin Temelleri X
X
X
BYM 201 Fizikokimya X
X
X
X
BYM 203 Biyomühendislik Laboratuvarı I X
X
X
BYM 211 Kütle ve Enerji Denklikleri X
X
X
BYM 212 Biyomühendislik için Termodinamik X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 214 Akışkanlar Mekaniği X
X
X
BYM 215 Biyomühendisler için Python X
X
X
X
X
X
BYM 222 Biyokimya X
X
X
BYM 223 Moleküler Hücre Biyolojisi X
X
X
BYM 231 Biyomalzemenin Temelleri X
X
BYM 302 Biyomühendislik Laboratuvarı II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 311 Biyomühendislikte Isı ve Kütle Transferi X
X
X
BYM 312 Biyoproses Mühendisliği’nin Temelleri X
X
X
BYM 314 Biyomühendsilikte Matematiksel Modelleme ve Kontrol X
X
BYM 316 Biyoayırma X
X
BYM 323 Biyoteknolojinin Temelleri X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 331 Biyoistatistik X
X
X
X
BYM 332 Biyomekaniğin Temelleri X
X
X
X
BYM 333 Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar X
X
X
X
BYM 361 Enzim Mühendisliği X
X
X
BYM 400 İleri Ortopedik ve Dental Biyomekaniği Laboratuvarı X
X
X
BYM 411 Biyomühendislik Tasarımı X
X
X
BYM 415 Biyoinformatik Veri Analizi X
X
X
BYM 416 Mikrobiyolojiye Giriş X
X
X
BYM 417 Tıbbi Ürün Tasarımında Hızlı Prototipleme X
X
X
X
X
X
BYM 422 Biyonanomalzemeler ve Uygulamaları X
X
X
BYM 423 Biyomedikal Elektronik X
X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 424 Biyosensörler X
X
X
BYM 425 Biyoenstrümantasyon X
X
X
X
BYM 426 Teorik Sinirbilim X
X
X
X
BYM 432 İleri Biyoistatistik X
X
X
X
BYM 433 Biyomedikal Mühendisliği ve Fizyoloji X
X
X
X
X
X
X
BYM 434 Biyomühendislikte Veri Madenciliği X
X
X
BYM 435 Bitki Dokusu Kültürü Teknikleri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
BYM 436 Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik X
X
X
BYM 451 Biyoinformatiğe Giriş X
X
X
X
X
X
X
BYM 455 Sistem Biyolojisine Giriş X
X
X
X
X
X
BYM 456 Kanser Biyolojisinin Biyomühendislik Alanındaki Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 457 Biyopolimerler X
X
X
X
X
BYM 458 Biyoenformatik ve Sistem Biyolojisi Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
BYM 459 Maya Genetiği, Hücre Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları X
X
X
BYM 460 Maya Genetiğinde İleri Metodlar X
X
X
BYM 461 Moleküler Genetik X
X
BYM 462 Temel Biyofabrikasyon Metodları X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 463 Protein Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 464 İleri Biyoproses Tasarımı X
X
BYM 465 Biyomateryaller Laboratuvarının İleri Uygulamaları X
X
X
BYM 466 Yapısal Biyoenformatik ve Hesaplamalı İlaç Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 467 Biyosorpsiyon X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 468 Memeli Hücre Kültürü ile Biyofarmasötik Üretimi X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 477 Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği için İnovasyon X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 491 Bitirme Projesi I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BYM 492 Bitirme Projesi II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->